Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THỜI GIAN GIẢNG DẠY, HỌC TẬP HỆ CHÍNH QUY CÁC KHÓA NĂM HỌC 2016 - 2017

Đăng bởi : Admin Ngày: 19/04/2016 00:00

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THỜI GIAN GIẢNG DẠY, HỌC TẬP HỆ CHÍNH QUY CÁC KHÓA NĂM HỌC 2016 - 2017

 

           A. KẾ HOẠCH THỜI GIAN GIẢNG DẠY, HỌC TẬP, THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2016 - 2017

            I. HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2016 - 2017

            1. Thời gian giảng dạy, học tập, thực tập tốt nghiệp

            * Sinh viên chính quy K54 và K53 trở về trước thực tập theo kế hoạch của Nhà trường và Khoa chuyên ngành. Đồng thời sinh viên phải tự đăng ký Chuyên đề thực tập trên mạng Quản lý đào tạo theo kế hoạch đăng ký học.

            * Thời gian giảng dạy, học tập của Khóa 55, 56, 57: Bắt đầu từ ngày 01/08/2016 đến 27/11/2016 (bao gồm 15 tuần + 02 tuần dự trữ)

            * Thời gian giảng dạy, học tập của Khóa 58: Dự kiến bắt đầu từ ngày 12/09/2016 đến 31/12/2016 (bao gồm 15 tuần + 01 tuần dự trữ)

            * Môn Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (KHÓA 58) sẽ chia làm 2 đợt học : (Bao gồm 06 tuần học, mỗi tuần học 5 tiết/buổi và 01 tuần thi), cụ thể như sau:

            - Đợt học và thi thứ 1: bắt đầu học từ 12/09/2016 đến 30/03/2016 tại sân Ký túc xá ĐHKTQD.

            - Đợt học và thi thứ 2: bắt đầu học từ 31/03/2016 đến 18/12/2016 tại sân Ký túc xá ĐHKTQD.

2. Thời gian thi học kỳ

            * Thời gian thi học kỳ của K55, 56, 57: Dự kiến bắt đầu từ ngày 28/11/2016 đến 31/12/2016 (chi tiết cụ thể sẽ được thông báo tại Thông báo lịch thi HK1 - 2016 - 2017 của K55, 56, 57).

            * Thời gian thi học kỳ của Khóa 58: Dự kiến bắt đầu từ ngày 03/01/2017 đến 22/01/2017 (chi tiết cụ thể sẽ được thông báo tại Thông báo lịch thi HK1 - 2016 - 2017 của K58).

3. Thời gian đăng ký học

* Dự kiến bắt đầu từ 12h00’ ngày 11/07/2016 đến ngày 24/07/2016. Thời gian đăng ký học cụ thể của từng khóa nhà trường sẽ thông báo trong Thời khóa biểu của Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (Khóa 55, 56, 57).

* Đăng ký học cùng Khóa 58: Dự kiến bắt đầu từ 12h00’ ngày 05/09/2016 đến ngày 11/09/2016. Thời gian đăng ký học cụ thể của từng khóa nhà trường sẽ thông báo trong Thời khóa biểu của Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (Khóa 58).

* Đăng ký học của Khóa 58: Ngoài những học phần bắt buộc (sẽ được Nhà trường đăng ký học mặc định) theo Thời khóa biểu được thông báo. Sinh viên K58 phải tự đăng ký học học phần Ngoại ngữ 1 (ENGLISH 1). Thời gian đăng ký học cụ thể của học phần Ngoại ngữ 1 nhà trường sẽ thông báo trong Thời khóa biểu của Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (Khóa 58).

 

            II. HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2016 - 2017

            1. Thời gian giảng dạy, học tập, thực tập tốt nghiệp

            * Sinh viên chính quy K54, 55 và K53 trở về trước thực tập theo kế hoạch của Nhà trường và Khoa chuyên ngành. Đồng thời sinh viên phải tự đăng ký Chuyên đề thực tập trên mạng Quản lý đào tạo theo kế hoạch đăng ký học.

            * Thời gian giảng dạy, học tập của K56, 57: Bắt đầu từ ngày 02/01/2017 đến 07/05/2017 (bao gồm 15 tuần + 01 tuần dự trữ)

            * Thời gian giảng dạy, học tập của K58: Dự kiến bắt đầu từ ngày 06/02/2017 đến 28/05/2017 (bao gồm 15 tuần + 01 tuần dự trữ)

            * Môn Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (KHÓA 58) sẽ chia làm 2 đợt học : (Bao gồm 06 tuần học, mỗi tuần học 5 tiết/buổi và 01 tuần thi), cụ thể như sau:

            - Đợt học và thi thứ 1: bắt đầu học từ 06/02/2017 đến 26/03/2017 tại sân Ký túc xá ĐHKTQD.

            - Đợt học và thi thứ 2: bắt đầu học từ 27/03/2017 đến 14/05/2017 tại sân Ký túc xá ĐHKTQD.

2. Thời gian thi học kỳ

            * Thời gian thi học kỳ của K56, 57: Dự kiến bắt đầu từ ngày 08/05/2017 đến 04/06/2017 (chi tiết cụ thể sẽ được thông báo tại Thông báo lịch thi HK2 - 2016 - 2017 của K56, 57)

            * Thời gian thi học kỳ của K58: Dự kiến bắt đầu từ ngày 29/05/2017 đến 30/06/2017 chi tiết cụ thể sẽ được thông báo tại Thông báo lịch thi HK2 - 2016 - 2017 của Khóa 58)

3. Thời gian đăng ký học

* Dự kiến bắt đầu từ 12h00’ ngày 12/12/2016 đến ngày 25/12/2016. Thời gian đăng ký học cụ thể của từng khóa nhà trường sẽ thông báo trong Thời khóa biểu của Học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 (Khóa 55, 56, 58).

 

            III. HỌC KỲ HÈ – NĂM HỌC 2016 - 2017

1. Thời gian giảng dạy, học tập: Bắt đầu từ ngày 05/06/2017 đến ngày 25/06/2017 và từ ngày 10/07/2017 đến 30/07/2017 (Nghỉ từ ngày 26/06/2017 đến 09/07/2017 để Nhà trường tổ chức tuyển sinh đại học chính quy năm 2017).

2. Kế hoạch đăng ký học: Dự kiến bắt đầu từ 12h00’ ngày 22/05/2017 đến ngày 28/05/2017 (Thời gian đăng ký học cụ thể của từng khóa nhà trường sẽ thông báo trong Thời khóa biểu của Học kỳ HÈ năm học 2016 - 2017)

3. Thời gian thi học kỳ: Bắt đầu từ ngày 31/07/2017 đến 06/08/2017 (chi tiết cụ thể sẽ được thông báo tại Thông báo lịch thi HK HÈ - 2016 - 2017)

 

            B. NGÀY NGHỈ TRONG NĂM HỌC

            1. Nghỉ ngày Quốc khánh: 02/09/2016;

            2. Nghỉ ngày Nhà giáo Việt Nam: 20/11/2016;

            3. Nghỉ Tết Dương lịch ngày 01/01/2017 (Nghỉ bù ngày 02/02/2017)

            4. Nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 (theo Quy định của Nhà nước)

            5. Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương ngày 06/04/2017 (10/03 Âm lịch).

            6. Nghỉ ngày Giải phóng Miền Nam 30/04/2017.

            7. Nghỉ ngày Lao động quốc tế 01/05/2017 (Nghỉ bù ngày 02/05/2017)


Bài viết liên quan

Lịch thi học kỳ I, năm học 2017-2018 của các lớp học phần mở cho hệ Chính quy khóa 56, 57, 58

Nhà trường công bố lịch thi học kỳ I, năm học 2017-2018 của các lớp học phần mở cho hệ Chính quy khóa 56, 57, 58


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP (HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP (HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018)Thông báo lịch thi học kỳ hè 2016-2017 hệ Chính quy

Lịch thi học kỳ hè 2016-2017


Thông báo lịch thi học kỳ 2 2016-2017 hệ CQ khóa 58

Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn trong file word và lịch thi trong file excel


Thông báo lịch thi HK2 hệ CQ khóa 56,57

Nhà trường công bố lịch thi học kỳ II, năm học 2016-2017 của các lớp học phần mở cho hệ Chính quy khóa 56,57. (Lịch thi cụ thể gửi kèm theo công văn này).


KẾ HOẠCH THỜI GIAN GIẢNG DẠY, HỌC TẬP HỆ CHÍNH QUY CÁC KHÓA HỌC KỲ HÈ - NĂM HỌC 2015-2016

KẾ HOẠCH THỜI GIAN GIẢNG DẠY, HỌC TẬP HỆ CHÍNH QUY CÁC KHÓA HỌC KỲ HÈ - NĂM HỌC 2015-2016


THÔNG BÁO HỦY LỚP HỌC PHẦN (HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016)

CHI TIẾT DANH SÁCH HỦY CÁC LỚP HỌC PHẦN XEM TẠI FILE ĐÍNH KÈM


THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016

Thời gian giảng dạy, học tập của khóa 55, 56: Bắt đầu từ ngày 04/01/2016 đến 08/05/2016 (bao gồm 15 tuần + 01 tuần dự trữ). Thời gian giảng dạy, học tập của khóa 57: Bắt đầu từ ngày 15/02/2016 đến 05/06/2016 (bao gồm 15 tuần + 01 tuần dự trữ).


Lịch thi học kỳ 1 năm học 2015-2016 hệ Chính quy khóa 53, 54, 55, 56

Nhà trường công bố lịch thi học kỳ một năm học 2015-2016 của các lớp học phần mở cho hệ Chính quy khóa 53,54,55,56. (Lịch thi cụ thể gửi kèm theo công văn này)

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter