Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Kế hoạch tổ chức công tác tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2016

Đăng bởi : Admin Ngày: 28/07/2016 00:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ QUỐC DÂN

 

 

Số:  1036 /ĐHKTQD-QLĐT

V/v tổ chức công tác tuyển sinh

đại học hệ chính quy năm 2016

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Hà Nội, ngày  28  tháng  7  năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Trường

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Căn cứ công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Bộ trường Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 và công văn số 3502/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18 tháng 7 năm 2016 của  Bộ trường Bộ GD&ĐT về việc công bố kết quả thi và điều chỉnh lịch xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) tiếp tục thực hiện phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học/học viên chủ trì, đồng thời Trường tham gia xét tuyển chung theo nhóm trường GX.

Trường thông báo đến các đơn vị lịch trình tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016 như sau:

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Hoàn thành công tác chấm thi THPTQG

Trước ngày 20/7/2016

 

2

Tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường ĐH Bách khoa

Ngày 23/7/2016

 

3

Tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tổ chức tại khu vực Hội trường A

Ngày 24/7/2016

(Chủ nhật)

 

4

Công tác chuẩn bị và thông báo điều kiện xét tuyển và hướng dẫn thí sinh ĐKXT

Trước ngày 31/7/2016

 

5

Nhận đăng ký xét tuyển đợt 1 (12 ngày)

Từ ngày 01/8/2016 

Đến hết 12/8/2016

 

6

Tổ chức xét tuyển, công bố điểm trúng tuyển đợt 1

Trước ngày 14/8/2016

 

7

Nhận giấy Chứng nhận kết quả thi THPTQG của thí sinh trúng tuyển đợt 1

Từ 15/8 đến 17h ngày 19/8/2016

 

8

Tổ chức nhận đăng ký xét tuyển  bổ sung đợt 1, hoàn thành xét tuyển bổ sung đợt 1

Từ ngày 21/8/2016

đến ngày 10/9/2016

Nếu có

9

Đón tiếp sinh viên nhập học và xếp chuyên ngành và khai giảng

2 phương án

Dự kiến

10

Tổ chức nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 2, và hoàn thành xét tuyển

Từ ngày 11/9/2016

đến ngày 30/9/2016

Nếu có

(Có Lịch chi tiết đính kèm)

Phân công tổ chức thực hiện:

 1. Phòng Quản lý đào tạo

- Là đơn vị thường trực, thường xuyên cập nhật các quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, nhóm trường GX.

- Là đơn vị chủ trì tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường Đại học Bách khoa và và ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Trường; Tích cực, chủ động triển khai các hình thức tư vấn tuyển sinh trong suốt thời gian tuyển sinh

- Xây dựng điều kiện và quy trình, phương thức đăng ký xét tuyển các đợt (xét tuyển đợt I và xét tuyển bổ sung các đợt); trình Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh duyệt và thông báo công khai; Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

- Xây dựng phương án và tổ chức thực hiện phương án nhận phiếu đăng ký xét tuyển của thí sinh đảm bảo nhanh gọn, chính xác và có biện pháp kịp thời giải quyết các tình huống đặc biệt.

- Xây dựng phương án xét tuyển, công bố danh sách trúng tuyển

- In ấn, phát hành thông báo tựu trường

- Tổ chức nhập học

- Tổ chức xếp chuyên ngành

2 - Tổ máy tính tuyển sinh

- Thực hiện tập huấn sử dụng phần mềm xét tuyển của Bộ GD&ĐT, của nhóm GX, thường xuyên cập nhật thông tin để phục vụ đăng ký của thí sinh và xét tuyển của Trường.

- Đáp ứng yêu cầu của Hội đồng tuyển sinh qua phòng Quản lý đào tao.

- Đảm bảo hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Trường được thông suốt.

- Xây dựng các phần mềm hỗ trợ công tác nhận hồ sơ ĐKXT, nhập học, xếp chuyên ngành

3 - Phòng Quản trị thiết bị

Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất: Địa điểm, máy tính, máy in, máy photo, văn phòng phẩm, trang thiết bị phục vụ quá trình nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh; quá trình thu nhận Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia, Nhập học và xếp chuyên ngành.

4 - Phòng Tài chính kế toán

- Nghiên cứu xây dựng phương thức thu phí đăng ký xét tuyển và thông báo công khai, đảm bảo cho thí sinh đăng ký thuận lợi và tránh thất thoát.

- Lập dự toán thu, chi cho các hoạt động: Tổ chức xét tuyển, nhập học, xếp chuyên ngành và khai giảng, đáp ứng yêu cầu thực tế của các hoạt động và phù hợp với quy chế thu chi nội bộ của Trường. Trường hợp thực tiễn phát sinh ngoài quy định hiện hành, báo cáo Hiệu trưởng quyết định.

5- Phòng Tổng hợp

- Giúp Ban Giám hiệu theo dõi, điều độ tiến độ thực hiện theo lịch trình.

- Tổ chức đóng dấu kịp thời các tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng tuyển sinh qua phòng Quản lý đào tạo.

6. Phòng Công tác chính trị

- Thực hiện công tác truyền thông kịp thời hiệu quả;

- Bố trí phục vụ tại Hội trường A theo yêu cầu của HĐTS (qua phòng QLĐT). 7. Phòng Bảo vệ

Triển khai phương án bảo vệ phù hợp với tình hình, đặc biệt những ngày cuối đợt nộp ĐKXT

8. Trung tâm đào tạo tiên tiến, chất lượng cao và POHE

Căn cứ vào Kế hoạch này và các quy định liên quan, chủ động xây dựng Kế hoạch tuyến sinh cho các lớp chương trình tiên tiên, các lớp chất lượng cao; trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Năm 2016 là năm đầu tiên Trường tham gia xét tuyển chung theo nhóm trường GX và được xã hội rất quan tâm. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, Trường yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công trên, đáp ứng những yêu cầu mới về công tác tuyển sinh và đảm bảo tiến độ Lịch công tác tuyển sinh (đính kèm). Nếu có phát sinh, báo cáo Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh giải quyết kịp thời.

 

Nơi nhận:

- Ban BGH (để điều hành);

- Như đề gửi (để thực hiện);

- Viện CNTTKT (để thông báo);

- Lưu PQLĐT, PTH.

 

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TSĐHCQ

 

(Đã ký)

 

GS.TS Trần Thọ Đạt

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

(Kèm theo công văn số:  1036 / ĐHKTQD-QLĐT ngày 28 tháng 7 năm 2016

của Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy)

Nội dung công tác

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian

thực hiện

Thông báo quy định của Trường về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng

Phòng QLĐT

 

Trước ngày 20/4/2016

Tập huấn công tác tuyển sinh, sử dụng phần mềm xét tuyển của Bộ

Phòng QLĐT

Tổ máy tính tuyển sinh

Trước ngày 15/5/2016

Hoàn thành chấm thi THPTQG. Gửi đĩa dữ liệu kết quả thi về Cục KTKĐCL

Phòng QLĐT

Tổ máy tính tuyển sinh

Trước ngày 20/7/2016

Nhận hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, Công bố kết quả tuyển thẳng, thông báo cho các Sở GD&ĐT

Phòng QLĐT

 

Trước ngày 05/8/2016

Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường Đại học Bách khoa

Phòng QLĐT, các đơn vị

 

Ngày 23/7/2016

Ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Trường

Phòng QLĐT,

Các Khoa/Viện và đơn vị

Ngày 24/7/2016

Thông báo điều kiện xét tuyển và hướng dẫn đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

Phòng QLĐT

Viện Công nghệ thông tin kinh tế

Trước ngày 28/7/2016

Họp triển khai công tác tổ chức tiếp nhận hồ sơ, lệ phí ĐKXT

Chủ tịch hội đồng tuyển sinh ĐHCQ

Phòng QLĐT và các đơn vị có liên quan

Ngày 27/7/2016

Tập huấn nghiệp vụ nhận ĐKXT và sử dụng phần mềm tuyển sinh

Ban tiếp nhận  ĐKXT

Tổ máy tính tuyển sinh

Ngày 31/7/2016

Bộ công bố tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào

Cục KTKĐCLGD

 

Trước 01/8/2016

Tổ chức nhận   ĐKXT đợt 1

Phòng QLĐT, Ban tiếp nhận ĐKXT

Nhà văn hóa, Tổ máy tính TS và viện Công nghệ thông tin kinh tế

Từ ngày 01/8 đến hết ngày 12/8/2016

Xử lý dữ liệu, xây dựng phương án điểm trúng tuyển

Chủ tich HĐTS, và Thường trực HĐTS

Tổ máy tính tuyển sinh

Ngày 13 và sáng 14/8/2016

Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1

TTHĐTS/

HĐTS

 

Trước ngày  14/8/2016

Thí sinh trúng tuyển đợt 1 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG cho Trường

Phòng QLĐT, Ban tiếp nhận ĐKXT

Nhà Văn Hóa

từ 15/8/2016 đến

 17 h00 ngày 19/8/2016

Công bố kết quả xét tuyển đợt I: điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển đã xác định nhập học, lịch nhập học và thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung -NVBS (nếu có)

Phòng QLĐT

Tổ máy tính TS và viện Công nghệ thông tin kinh tế

Chiều ngày 20/8/2016

In, ký, đóng dấu và gửi Giấy báo tựu trường cho thí sinh trúng tuyển đợt1

Phòng QLĐT

Phòng TH

Từ  ngày 21/8/2016 đến  ngày  25/8/2016

Nhận ĐKXT bổ sung đợt 1. Quy trình tương tự như xét tuyển đợt 1

Phòng QLĐT

Tổ máy tính TS và viện Công nghệ TTKT

Từ  ngày  21/8/2016

đến  hết  ngày 31/8/2016

Xử lý dữ liệu, xây dựng phương án điểm trúng tuyển; Họp Ban TTHĐTS/HĐTS quyết định phương án điểm trúng tuyển và công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1

Thường trực HĐTS

Tổ máy tính tuyển sinh, Phòng QLĐT

Trước ngày 04/9/2016

Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG cho Trường

Phòng QLĐT, Ban tiếp nhận ĐKXT

 

Trước 17 h00 ngày 09/9/2016

In, trình ký, đóng dấu và gửi giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1

Phòng QLĐT

Phòng Tổng hợp đóng dấu

Ngày 10 và 11/9/2016

Đón tiếp thí sinh trúng tuyển  và tuyển thẳng nhập học:

Phương án 1 (cơ bản đã tuyển đủ chỉ tiêu các ngành sau đợt 1)

Phòng QLĐT

Ban đón tiếp

Ngày 6, 07, 08, 09/9/2016

 

Phương án 2: Còn nhiều chỉ tiêu xét tuyển bổ sung

Phòng QLĐT

Ban đón tiếp

Ngày 12, 13,14, và 15/9/2016

 

Xếp chuyên ngành cho sinh viên đã nhập học (1 tuần)

Phòng QLĐT

Nhà Văn hóa

Tùy thuộc vào phương án nhập học

Tổ chức nhận ĐKXT bổ sung  đợt 2 (nếu có)

 Phòng QLĐT

Tổ máy tính TS và viện Công nghệ TTKT

Từ  ngày 11/9/2016

đến  hết  ngày 21/09/2016

Xử lý dữ liệu, xây dựng phương án điểm trúng tuyển; Họp Ban TTHĐTS/HĐTS quyết định phương án điểm trúng tuyển và công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 2

Thường trực HĐTS

Tổ máy tính tuyển sinh, Phòng QLĐT

Trước ngày 23/9/2016

Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG cho Trường

Phòng QLĐT, Ban tiếp nhận ĐKXT

 

Trước 17 h00 ngày 28/9/2016

In, trình ký, đóng dấu và gửi giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2

Phòng QLĐT

Phòng Tổng hợp đóng dấu

Ngày 29/9/2016

Đón tiếp sinh viên trúng tuyển bổ sung đợt 2 nhập học và xếp chuyên ngành (nếu có)

Phòng QLĐT

Ban đón tiếp sinh viên nhập học

Ngày 05/10/2016

Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2016 về Cục KT&KĐCLGD

Phòng QLĐT

Tổ máy tính tuyển sinh

Chậm nhất ngày 15/11/2016

 

 

 


Bài viết liên quan

Danh sách thi tuyển sinh hệ liên thông K17B và hệ Văn bằng II K28B năm 2016

Trường Đại học kinh tế quốc dân thông báo danh sách thi tuyển sinh hệ liên thông và văn bằng IIThông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học chính quy khóa 17B (năm 2016)

Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau: a) Có Bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp chính quy (không phân biệt thời gian tốt nghiệp và ngành tốt nghiệp); Nếu bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có công nhận văn bằng do Bộ GD&ĐT...THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2016

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo kế hoạch xét tuyển vào đại học chính quy năm 2016


Điểm trúng tuyển các năm gần đây Đại học Kinh tế Quốc dân 2012, 2013, 2014, 2015

Điểm trúng tuyển các năm gần đây Đại học Kinh tế Quốc dân 2012, 2013, 2014, 2015


Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2016 tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2016 tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ 8h sáng chủ nhật ngày 24/07/2016, Hội trường ĐHKTQD, 207 Đường Giải Phóng


THÔNG BÁO PHÁT HÀNH BẢN MỀM CUỐN “THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016”

Cuốn “Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2016” của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đem đến cho thí sinh và quý vị phụ huynh thông tin đầy đủ và chính xác về kỳ tuyển sinh năm 2016 cũng như thông tin hữu ích về các ngành đào tạo, các đơn vị đào...


Lịch thi, số báo danh, địa điểm thi tuyển sinh hệ liên thông, văn bằng II năm 2016

Lịch thi, số báo danh, địa điểm thi tuyển sinh hệ liên thông, văn bằng II năm 2016


Đề án tuyển sinh theo nhóm trường GX

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                                                          Academic Affairs Office

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                     National Economics University

  Điện thoại/Phone: +844 36280280 máy lẻ 5106; +844 62776688                     Fax: +844 36280462 

  Email: phqldt@neu.edu.vn

  Địa chỉ / Address: Tầng 1, Nhà 10, trường ĐH Kinh tế quốc dân

                               Số 207, đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lượt truy cập

  Flag Counter